Laporan

"Verbalen", minute van besluiten en uitgaande brieven van de Resident van Semarang; met de daarbij behorende ingekomen stukken en bijlagen 1846 jan (1ste deel)

Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini